โปรแกรมทัวร์

ค้นหาเพิ่มเติม

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
กระบี่-พังงา 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » กระบี่ » พังงา ทะเลแหวก-เกาะทับ-เกาะไก่-เกาะปอดะ-หาดพระนาง-อ่าวพังงา-เขานมสาว-เ..
กรุงเทพ-อยุธยา  1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » กรุงเทพมหานคร » อยุธยา วัดพระศรีรัคนศาสดาราม-พระบรมราชวัง-ถนนข้าวสาร-วัดศรีสรรเ..
กาญ-สังขละ-สุพรรณ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » กาญจนบุรี » สังขละบุรี » สุพรรณบุรี ตักบาตรสะพานมอญ-เขื่อนวชิราลงกรณ์-น้าพุร้อน..
กาญ-สุพรรณ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » กาญจนบุรี » สุพรรณบุรี ถ้ำกระแซ-น้ำตกไทรโยคน้อย-ล่องแพ-วัดถ้ำเสือ-สะพำนข้ำมแม่น..
ตรัง-สุราษ  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ตรัง » สุราษฎร์ธานี ถ้ำเลเขำกอย-อนุสำวรีย์พระรัษฎำ-บ้ำนอดีตนำยกชวน-เกำะม้ำ-เกำะ..
ตาก-ลำพูน-เชียงใหม่  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ตาก » ลาพูน » เชียงใหม่ ล่องแพ-วัดพระพุทธบาทเขาหนาม-วัดพระธาตุแก่งสร้อย-พักผ่อน..
นครราชสีมา-ปากช่อง-เขาใหญ่ 1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » นครราชสีมา » ปากช่อง » เขาใหญ่ ปาลิโอ้-ไร่ทองสมบูรณ์คลับ-ไร่องุ่นพีบีวัลเล่ย์-ว..
นครราชสีมา-อุบล-โขงเจียม  1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » นครราชสีมา » อุบลราชธานี » โขงเจียม สามพันโบก-โขงเจียม-วัดถ้าคูหาสวรรค์-เสาเฉลี..
น่าน-แพร่ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » น่าน » แพร่ » พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน –วัดภูมินทร์-นั่งรถราง-พระธาต..
บุรีรัมย์  1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » บุรีรัมย์ » ถิ่นภูเขาไฟ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่า-เขากระโดง-ถนน..
ประจวบ-หาดบ้านกรูด  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ประจวบคีรีขันธ์ » หาดบ้านกรูด » หาดชะอา เขาสามร้อยยอด-ด้าน้าชมปะการัง-เกาะทะลุ-..
ภูเก็ต เกาะพีพี  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ภูเก็ต » เกาะพีพี วัดพระทอง-พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง-วัดไชยธาราราม-แหลมพรหมเทพ-เก..
ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ม่อนแจ่ม » เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์-วัดป่าดาราภิรมย์-พระตาหนักดาราภิรมย..
ราชบุรี-สวนผึ้ง  1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ราชบุรี » สวนผึ้ง ถ้ำเขำบิน-The Scenery vintage Farm-ธำรน้ำร้อนบ่อคลึง เขำกระโ..
สกล-นครพนม  1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » สกลนคร » นครพนม พระธาตุเชิงชุม-วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง-หมู่บ้านมิตรภาพไทย เวีย..
สตูล-สงขลา 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » สตูล » สงขลา สันหลังมังกร(ทะเลแหวก)-อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-อ่าวพันเตมะละกา-อ่าวต..
สตูล-หลีเปะ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » สตูล » เกาะหลีเป๊ะ ปากบารา-อุทยานเกาะตะรุเตา-เกาะไข่-ซุ้มประตูหิน-หมู่บ้านชาวเล..
สมุย-หมู่เกาะ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » สมุย » หมูเกาะอ่างทอง เกาะสมุย-หาดละไม-หาดหินตาหินยาย-หมู่เกาะอ่างทอง-อุทยานหมู..
หนองคาย-อุดรธานี 1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » หนองคาย » อุดรธานี หลวงพ่อพระใส-ผาตากเสื้อ-Sky Walk-พระธาตุหนองคาย-ตลาดท่าเสด็จ..
อยุธยา  1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » อยุธยา» เมืองเก่าประวัติศาสตร์ วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดมหาธาตุ-วัดมงคลบพิตร-วัดโลกยสุ..
อุบล  1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » นครราชสีมา » อุบลราชธานี วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-ล่องแพเขื่อนสิรินธร-วัดถ้าคูหา..
เชียงราย 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เชียงราย » เหนือสุดในสยาม วัดร่องเสือเต้น-น้ำพุร้อนป่ำตึง-ดอยตุง-สวนแม่ฟ้ำหลวง-..
เชียงใหม่-ปาย  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน »เชียงใหม่» ปาย อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง-บ่อน้าร้อนท่าปาย-วัดน้าฮู-พระธาตุแม่เย็น..
เพชรบุรี-ชะอำ-หัวหิน 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เพชรบุรี » ชะอา » สมุทรสงคราม วัดห้วยมงคล-อุทยานราชภักดิ์-ช็อปปิ้ง-วัดเพชรสมุทร..
เพชรบุรี-หัวหิน  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เพชรบุรี » หัวหิน » ชะอา เขาวัง-ถ้าเขาหลวง-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน-อุทนยานราชภัก..
เลย-ภูเรือ-เชียงคาน  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เลย » ภูเรือ » เชียงคาน วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-ไร่ทีเอสเอ TSA-ขพระธาตุศรีสองร..
แม่ฮ่องสอน ปาย 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน »แม่ฮ่องสอน» ปาย อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ปางอุ๋ง-ถ้าแก้วโกมล-พระธาตุดอยกองมู-ภูโคลน..
โคราช-วังน้ำเขียว 1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » นครราชสีมา » วังน้าเขียว อนุสาวรีย์ท้าวนสุรนารี-วัดศาลาลอย-A Cup of love-วัดบุไ..