ทัวร์ภาคเหนือ

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ม่อนแจ่ม » เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์-วัดป่าดาราภิรมย์-พระตาหนักดาราภิรมย..
เชียงราย 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เชียงราย » เหนือสุดในสยาม วัดร่องเสือเต้น-น้ำพุร้อนป่ำตึง-ดอยตุง-สวนแม่ฟ้ำหลวง-..
เชียงใหม่-ปาย   2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน »เชียงใหม่» ปาย อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง-บ่อน้าร้อนท่าปาย-วัดน้าฮู-พระธาตุแม่เย็น..
แม่ฮ่องสอน ปาย  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน »แม่ฮ่องสอน» ปาย อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ปางอุ๋ง-ถ้าแก้วโกมล-พระธาตุดอยกองมู-ภูโคลน..