ทัวร์ภาคใต้

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
กระบี่-พังงา  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » กระบี่ » พังงา ทะเลแหวก-เกาะทับ-เกาะไก่-เกาะปอดะ-หาดพระนาง-อ่าวพังงา-เขานมสาว-เ..
ตรัง-สุราษ   2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ตรัง » สุราษฎร์ธานี ถ้ำเลเขำกอย-อนุสำวรีย์พระรัษฎำ-บ้ำนอดีตนำยกชวน-เกำะม้ำ-เกำะ..
ตาก-ลำพูน-เชียงใหม่   2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ตาก » ลาพูน » เชียงใหม่ ล่องแพ-วัดพระพุทธบาทเขาหนาม-วัดพระธาตุแก่งสร้อย-พักผ่อน..
น่าน-แพร่ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » น่าน » แพร่ » พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน –วัดภูมินทร์-นั่งรถราง-พระธาต..
ประจวบ-หาดบ้านกรูด   2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ประจวบคีรีขันธ์ » หาดบ้านกรูด » หาดชะอา เขาสามร้อยยอด-ด้าน้าชมปะการัง-เกาะทะลุ-..
ภูเก็ต เกาะพีพี   2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » ภูเก็ต » เกาะพีพี วัดพระทอง-พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง-วัดไชยธาราราม-แหลมพรหมเทพ-เก..
สตูล-สงขลา  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » สตูล » สงขลา สันหลังมังกร(ทะเลแหวก)-อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-อ่าวพันเตมะละกา-อ่าวต..
สตูล-หลีเปะ  2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » สตูล » เกาะหลีเป๊ะ ปากบารา-อุทยานเกาะตะรุเตา-เกาะไข่-ซุ้มประตูหิน-หมู่บ้านชาวเล..
สมุย-หมู่เกาะ 2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » สมุย » หมูเกาะอ่างทอง เกาะสมุย-หาดละไม-หาดหินตาหินยาย-หมู่เกาะอ่างทอง-อุทยานหมู..
เพชรบุรี-ชะอำ-หัวหิน 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เพชรบุรี » ชะอา » สมุทรสงคราม วัดห้วยมงคล-อุทยานราชภักดิ์-ช็อปปิ้ง-วัดเพชรสมุทร..
เพชรบุรี-หัวหิน   2 คืน
โปรแกรมศึกษาดูงาน » เพชรบุรี » หัวหิน » ชะอา เขาวัง-ถ้าเขาหลวง-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน-อุทนยานราชภัก..